Jak podłączyć się do XLX260?

Jeśli chciałbyś podłączyć się do reflektora XLX260 który pracuje  trybie DMR i C4FM a nie masz dostępu do lokalnej sieci HBLink możesz podłączyć swój hotspot do sieci Brandmeister oraz do XLX260 używając konfiguracji w Pi-Star DMRGateway z sieci DMR lub wybrac XLX_YSF reflektor w radiu C4FM i następnie połączyć się w wybranym modułem.

Dla użytkowników sieci DMR:

W menu Pi-Star wybrać “Configuration” i w części do konfiguracji DMR “DMR Configuration” w “DMR Master” należy wybrać “DMRGateway” Nic tu w tych ustawieniach więcej nie zmieniaj poza wspomnianym ustawieniem an DMRGateway i zapisz ustawienia używając “Apply changes“.

Teraz PI-Star w menu administracyjnym wybieramy “Configuration” -> “Expert” i wierszu “Full Edit” wybieramy “DMR GW“. Opcja “Full edit” pozwala nam edytować całą zawartość i wprowadzić zmiany jakie mamy podane niżej.

Pamiętaj żeby zawsze tylko korzystać do zmian w DMRGateway tylko poprzez “Full Edit” -> “DMR GW” bo tylko wtedy masz dostęp do całej konfiguracji DMRgateway.

W edytowanym pliku konfiguracyjnym wpisujemy podane poniżej konfiguracje dla XLX Network oraz DMR Network 1 .

Konfiguracja podłączenia do XLX260 gdzie na grupie TG6 i szczelinie czasowej TS2 będziemy mogli rozmawiać na reflektorze XLX260:

[XLX Network]
Enabled=1
File=/usr/local/etc/XLXHosts.txt
Port=62030
Password="passw0rd"
ReloadTime=60
# Local=3351
Slot=2
TG=6
Base=64000
Startup=260
Relink=10
Debug=0
#Allow user linking control using Private Calls
UserControl=1
#Override default module for startup reflector
Module=A

„Podstawową” siecią w przykładzie to Brandmeister i ma przypisane wszystkie grupy rozmowne i połączenia prywatne do sieci Brandmeister, poniżej konfiguracja:

[DMR Network 1]
Enabled=1
Address=195.26.76.59
Port=62031
Password="passw0rd"
PassAllPC=1
PassAllPC=2
PassAllTG=1
PassAllTG=2
Debug=0
Id=260xxx
Location=1
Name=BM_Poland_2602

UWAGA: zamiast 260xxxx w definicji sieci w pol Id musisz podać swój DMR ID.

Zapisujemy wprowadzone zmiany klikając na “Apply changes“.

Jeśli wszystko poszło poprawnie zostaniemy połączeni z DMR BM Master oraz z reflektorem XLX260 Moduł A.

Musimy jeszcze pamiętać aby dodać w konfiguracji radia DMR grupę rozmowną TG6 na szczelinie czasowej TS2.

Jeśli Twój lokalny przemiennik DMR nie ma sieci HBLink, możesz poprosić lokalnego administratora przemiennika DMR o podłączenie do XLX260 przemiennika w taki sam opisany wyżej sposób, dzięki temu będziesz mógł używając TG6 rozmawiać na reflektorze XLX260 Moduł A na swoim lokalnym przemienniku